“Hekimlik Mücadele Tarihi” paneli düzenlendi

“Hekimlik Mücadele Tarihi” paneli düzenlendi

Ankara Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında 17 Mart 2018 Cumartesi günü “Hekimlik Mücadele Tarihi” konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü ATO Sağlık Politikaları Komisyonu üyesi Dr. Muharrem Baytemür’ün yaptığı panele konuşmacı olarak 1966-1984 dönemi TTB MK Başkanı Dr. Erdal Atabek ile 2006-2010 TTB MK Başkanı Dr. Gençay Gürsoy katıldı.

Dr. Muharrem Baytemür’ün 14 Mart 1827 Tıbhane-i Amire’nin kuruluşundan Türk Tabipleri Birliği’nin kuruluşuna kadar ( 1953 ) geçen sürede kurulan tıp cemiyetleri, etibba odaları sürecine ilişkin girişinin ardından, Dr Erdal Atabek ağırlıklı olarak başkanlık yaptığı döneme ilişkin 1968 ilk beyaz önlüklü eylemden TTB’nin de kapatıldığı 12 Eylül 1980 asker darbesine kadar geçen süreci renkli bir sunumla anlattı.

Dr. Gençay Gürsoy da öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde öne çıkan hekimler, İstanbul Tabip Odası dönemi ile 12 Eylül sonrası TTB’ye damga vuran hekimleri anlattı. Katılımcılar arasında gerek geçmiş dönemlerde gerek bugün yöneticilik yapmış hekimlerin katkıları da yoğun oldu. Yaklaşık üç saat süren panel sonrası Dr. Erdal Atabek kitaplarını imzaladı.