Çınarlarla Fidanlar Buluşmasında “Meslek Örgütümüz; Dünü, Bugünü ve Yarını” söyleşisi

Çınarlarla Fidanlar Buluşmasında “Meslek Örgütümüz; Dünü, Bugünü ve Yarını” söyleşisi

Ankara Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında Çınarlarla Fidanlar buluştu. ATO Emekli Hekim, Halk Sağlığı ve Örgütlenme Komisyonlarının katkılarıyla 18 Mart Pazar günü Ankara Tabip Odası’nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda hekim katıldı.

Emekli Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Utku Özcan ve TTB Emekli Hekim Kolu İkinci Başkanı Dr. Derman Boztok tarafından yapılan açış konuşmalarından sonra Dr. Uğur Cilasun “Meslek Örgütümüz; Dünü, Bugünü ve Yarını” başlıklı bir sunum yaptı.