Ankara Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu

Ankara Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu

Ankara Tabip Odası’nın 6023 Sayılı yasa kapsamında gerçekleştireceği Olağan Seçimli Genel Kurulu çoğunluk aranmaksızın yapılacak olan ikinci toplantısı; 7 Nisan 2018 tarihinde, 11:00 -17:00 saatleri arasında AÜTF İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Seçimler 8 Nisan 2018 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında AÜTF Morfoloji Binası Kafeteryası’nda olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.