Ankara Tabip Odası seçimlerini Çağdaş Hekimler kazandı

Ankara Tabip Odası seçimlerini Çağdaş Hekimler kazandı

Ankara Tabip Odası Olağan Seçimli Genel Kurulu 07 Nisan 2018 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan seçimine geçildi. Dr. Metin Bakkalcı, Dr. Selma Güngör, Dr. Sibel Perçinel ve Dr. Pınar İçel Çepe Divan üyeliğine seçildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut’un açılış konuşmasının ardından sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri mesajlarını iletti.  

Konuşmaların ardından ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Önal 2016-2018 dönemi çalışma raporunu, ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik mali raporu, Dr. Atila Ilıman da denetleme kurulu raporunu sundu.

Ankara Tabip Odası 2018-2020 dönemi yönetimine aday olan Çağdaş Hekimler, Türk Hekimleri Birliği ve Hekimiz Biz grupları listelerini Divan’a sundular.

Üç grubun temsilcileri söz alarak eleştirilerini ve 2018-2020 dönemi için programlarını açıkladılar.

Seçimler, 08 Nisan Pazar günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kafeteryasında yapıldı.

Çağdaş Hekimler, Türk Hekimleri Birliği ve Hekimiz Biz gruplarına ait aday listeler yarışırken, tüm seçili kurulları ve TTB delegasyonunu kazanan Çağdaş Hekimler oldu.

Çağdaş Hekimler listesi adına seçim sonuçlarını yorumlayan Dr. Vedat Bulut, "Bu seçimler tüm meslektaşlarımızın odasına, meslek onuruna, Türk Tabipleri Birliği'nin adına sahip çıkma duyarlılığını göstermiştir. Ankara Tabip Odası Ankara'da görev yapan tüm hekimlerin meslek örgütüdür. Tüm meslektaşlarımızı çalışmalara ve taleplerimizi dile getirmek üzere katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.

Yönetim Kurulu

Ramazan Akçan

Gül Bakır

Emel Bayrak

Vedat Bulut

Ali Karakoç

Gülgün Kıran

Arif Müezzinoğlu

Onur Kurulu

İrfan Serdar Arda

Sabri Dokuzoğuz

İlhan Rıza Günalp

Özlem Kurt Azap

Nüket Örnek Büken

Denetleme Kurulu

Tuncer Baş

Mine Coşkun

Deniz Erdoğdu

TTB Büyük Kongre Delegeleri

Sinan Adıyaman

Zülküf Akelma

Okan Akhan

İbrahim Akkurt

Kayhan Çetin Atasoy

Muharrem Baytemur

Alican Bahadır

Gözde Çeliksöz

Atila Ilıman

Mustafa Karakuş

Benan Koyuncu Aydın

Mine Önal

Can Pençe

İskender Sayek

Hülya Uluğtürken

Gülnaz Ulusoy

Filiz Ünal

İrem Yıldız

Ercan Yavuz