ATO Yeni Dönem Yönetim Kurulundan Meslektaşlarına Teşekkür

ATO Yeni Dönem Yönetim Kurulundan Meslektaşlarına Teşekkür

Ankara Tabip Odası’nın 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurulu sonrasında yönetimi devralan yönetim kurulu üyeleri Çankaya İlçe Seçim Kurulundan mazbatalarını alarak göreve başladılar.

Ankara Tabip Odası’nın Seçimli Olağan Genel Kurulu yapılan basın açıklamasıyla değerlendirildi. 13 Nisan Cuma günü Ankara Tabip Odası’nda yapılan basın açıklamasına Ankara Tabip Odası’nın yeni yönetim kurulu üyeleri Dr. Ramazan Akçan, Dr. Vedat Bulut, Dr. Ali Karakoç, Dr. Gülgün İncirci Kıran ve Dr. Arif Müezzinoğlu katıldı. Basın açıklamasını yönetim kurulu adına Dr. Arif Müezzinoğlu okudu.

Seçimli Olağan Genel Kurulu değerlendiren Dr. Müezzinoğlu “ Bu seçimler bize, meslektaşlarımızın odasına, meslek onuruna, Türk Tabipleri Birliği'nin adına sahip çıkma duyarlılığını göstermiştir. Bunun için Ankara Tabip Odası’nın Seçimli Olağan Genel Kuruluna katılarak oy kullanan ve çoğunluklu bir destekle yetkili organlarını ve delegelerini belirleyen tüm meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.” ifadelerini kullandı.

Dr. Müezzinoğlu yeni dönemde de hekime yönelik şiddetin önlenmesi, güvenlik soruşturmalarının kaldırılması, fiili hizmet zammı ve emekli hekimlere yoksulluk sınırının altında kalmayacakları şekilde emeklilik ücreti ödenmesi konularının takipçisi olacaklarını belirtti. Ankara Tabip Odası’nın Ankara’da görev yapan tüm hekimlerin meslek örgütü olduğunun altını çizen Dr. Müezzinoğlu, tüm meslektaşlarını çalışmalara ve taleplerini dile getirmek üzere katkı sunmaya davet etti.

Basın açıklamasının düzenlendiği 13 Nisan Cuma günü saat 15.00’de Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinde, Sağlık Bakanlığı’nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyelerinin görevden alınması için açtığı davanın görüleceğini hatırlatan Dr. Müezzinoğlu, sürecin takipçisi olarak hekimlerin tek meslek örgütü olan Türk Tabipler Birliği’nin yanında olduklarını duyurarak sözlerini bitirdi.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız