Ankara Emek Meslek Örgütlerinden 1 Mayıs Çağrısı

Ankara Emek Meslek Örgütlerinden 1 Mayıs Çağrısı

Ankara Tabip Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası  “Emeğimiz, ülkemiz, geleceğimiz” diyerek 1 Mayıs çağrısı yaptı.

Ulus Meydanı Atatürk Heykeli önünde 24 Nisan Salı günü düzenlenen basın açıklamasına Ankara Tabip Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Ali Karakoç ve yönetim kurulu üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu katıldı.

Ortak açıklamayı Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Sultan Saygılı okudu.

OHAL döneminde sorunların katlanarak arttığına dikkat çeken Sultan Saygılı “Demokrasinin, adaletin, laik bir yaşamın, barışın, kardeşliğin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tamamen ortadan kaldırılmak istendiği bir ülkede emeğin haklarından da söz edilemeyeceğini yaşayarak öğreniyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve her seferinde uzatılan OHAL düzenin, kimlerin çıkarına, kimlerin zararına olduğunu hep birlikte görüyoruz” diye konuştu.

Sultan Saygılı “Gücünü bizi bölmekten alanların dayattığı sömürü, yoksulluk ve baskıya karşı; bu ülkenin emeğiyle yaşayan çoğunluğu, işçiler, kamu çalışanları, mimar-mühendis-şehir plancıları, hekimler, emekliler, açlık/yoksulluk sınırının altında ücretlere mahkûm edilenler, işsizler, çalışırken ölmek, sakat kalmak, tükenmek istemeyenler, yaşamı savunanlar, vahşi sermaye düzenine karşı işini, ekmeğini, ülkesini ve geleceğini savunanlar, emek, barış, demokrasi, eşitlik, özgürlük, laiklik ve halkların kardeşliğini; sermayenin ve tek adam rejiminin kuşatmasına karşı savunanlar, haydi 1 Mayıs meydanı Tandoğan’ı (Anadolu) doldurmaya, taleplerimizi en güçlü şekilde haykırmaya” sözleriyle tüm Ankaralıları Emek, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’a davet etti.

Basın açıklamasının ardından 1 Mayıs bildirisi dağıtıldı.

1 Mayıs Ankara programı şu şekilde açıklandı;

12.00 AKM önü toplanma

13.00 Miting-Tandoğan Meydanı

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.