Gazi Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Emanetidir

Gazi Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Emanetidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından  sunulan bir kanun tasarısında, Gazi Üniversitesi’nin ikiye bölünerek bazı fakülte ve yükseköğrenim birimlerinin yeni kurulacak olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlanması kararı Ankara Tabip Odası, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, Gazi Üniversitesi Bileşenleri tarafından düzenlenen ortak  basın açıklamasıyla eleştirildi.

02 Mayıs 2018 günü Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirilen açıklamaya Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Dr. Vedat Bulut, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği adına Adnan Şık ve Gazi Üniversitesi Bileşenleri adına Suay Karaman katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı üzerine 1926 yılında temelleri atılan Gazi Üniversitesi'nin o günden bu yana yeni fakülteler ve meslek yüksek okullarıyla genişlediği, yeni enstitüler ve araştırma merkezleriyle bilimde ve eğitimde Türkiye’deki saygın durumuna ulaştığını kaydetti.

Bölünme kararını değerlendiren Dr. Bulut “Bu kanun tasarısı hazırlanırken Gazi Üniversitesi mezunlarına, öğrencilerine, öğretim üyelerine ve akademik kurullara, Gazi Üniversitesi iç ve dış paydaşlarına sorulmamıştır ve oldubitti kanunlarına biri daha eklenerek Gazi Üniversitesi parçalanmak istenmektedir. Demokrasiyle yönetilen bir ülkede ilgili toplum kesimleriyle görüşülerek yapılacak bir düzenleme, gelişmiş ülkelerde eşi benzeri olmayan bir şekilde Gazi Üniversitesi için bu demokratik kriter göz ardı edilerek tasarlanmıştır.” sözlerini sarf etti.  

Dr. Bulut, Gazi üniversitesinin bölünmesi halinde önümüzdeki yıllarda  “Araştırma Üniversitesi’’ kapsamından çıkması, pek çok fakültede ve birimde akreditasyon, İSO belgelendirme süreçlerinin etkilenmesi, uluslararası projeler ve gerçekleştirilen pek çok stratejik değerde olan projelerin olumsuz etkilenmesi, uluslararası laboratuvar hibeleri anlaşmalarının duraksaması hatta iptali, binlerce araştırma, patent, telif hakkı ve bilimsel yayın çalışmalarının sekteye uğraması gibi sonuçları olacağını duyurdu.

Hacı Bayram Üniversitesi kurulmak isteniyorsa bunun yolunun Gazi ismiyle oynamak olmadığını belirten Dr. Bulut, Hacı Bayram Veli Camii’ne çok yakın konuşlanmış olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin adı değiştirilerek o isme layık bir üniversite kurma yolu mevcut olduğunu söyledi.

Dr. Bulut sözlerini yasa tasarısını kınadıklarını ve ivedikle geri çekilmesini talep ettiklerini belirterek bitirdi.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız…