2. Emek Sempozyumu'na ATO'dan katkı

2. Emek Sempozyumu'na ATO'dan katkı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Topluluğu’nun geçen yıl başlattıkları Emek Sempozyumu’nun bu yıl ikincisi düzenlendi.

26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliğe Ankara Tabip Odası adına Yönetim Kurulu üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu “Çalışma Yaşamında Son Gelişmeler ve İşçi Sağlığı” başlıklı sunumuyla katıldı.

İki gün süren sempozyumun konuşmacıları ve sunum başlıkları;

26 Nisan’da,

“Türkiye’nin Emeği, Emeğin Türkiye’si” DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu,

“Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Çalışma Hakkı” Ankara Üniversitesi-Doç. Dr. Emel Memiş ve Parmaksız ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Gülay Toksöz

27 Nisan’da

“Teknolojik Gelişmeler ve İşgücü” İstanbul Altınbaş Üniversitesi-Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu,

“Rejim İnşası ve Sınıfsal Şiddet: Tütün, Maden, Beton” Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Öğretim Üyesi Fatih Yaşlı,

“Neoliberal Politikalar Doğrultusunda Kamu Personel Rejimindeki Dönüşüm” KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen,

“Çalışma Yaşamında Son Gelişmeler ve İşçi Sağlığı” Ankara Tabip Odası- Dr. Arif Müezzinoğlu

Sempozyum, hoca ve öğrencilerin soru- tartışma bölümü ile sona erdi.