Hemşireler Haftası Kutlu Olsun

Hemşireler Haftası Kutlu Olsun

Uluslararası Hemşirelik Konseyi’nin (ICN) tanımına göre hemşirelik, “Bireyin, ailenin, toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan bir meslek grubudur. Hemşire, ayrıca sağlık ekibinin tedavi edici ve eğitsel planlarını geliştirmeye ve uygulamaya katılır.”

Türk Hemşireler Derneği’nin Eğitim Komisyonunun 1981 yılında yapmış olduğu tanıma göre ise “Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.”

Mesleğe bilimsel bir yaklaşım getiren Florence Nightingale ile modern hemşireliğin başladığı kabul edilir ve Florence Nightingale’in doğum gününü kutlamak ve hemşirelerin mesleki eğitimi amacıyla dünyada ve ülkemizde 12–18 Mayıs Hemşireler Haftası olarak kutlanır.

Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yılı verilerine göre, devlet hastanelerinde 103 bin, üniversite hastanelerinde 22 bin, özel sektörde 26 bin, genel olarak 153 binden fazla hemşire azimle ve sorumluluk bilinciyle görevinin başındadır.

Ne var ki, hemşirelerin sorunları azalmak bir yana çoğalmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Projesi olmak üzere, sağlık hizmetlerindeki kar hırsı, ciro baskısı ve siyasi-popülist uygulamalar hemşirelerin sorunlarına yenisini eklemektedir. Hemşirelerimizin memnuniyetsizliğinin en önemli nedenleri özlük haklarıyla ilgili konulardır; ücret yetersizliği, nöbet, mesleki risk fazlalığı, görev dışı işlerde çalıştırılma, siyasilerce hemşirelik mesleğine yönelik yaratılan olumsuz toplumsal algı, yoğun çalışma temposu, “yardımcı sağlık personeli” olarak görülme, yıpranma payı gibi başlıklardır. Ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de hemşirelik mesleğinin karşı karşıya kaldığı ciddi ve hayati bir sorundur.       

Ankara Tabip Odası olarak görev başında maruz kaldıkları şiddete yönelik gerekli caydırıcı hukuksal önlemlerin alınmasını, hak edilen ücret ile özlük haklarının iyileştirilmesini, uzun süreli çalışma, yoğun nöbetler, angarya işler ve riskli çalışma koşullarının düzenlenmesini talep ediyoruz. Gayret, özveri, fedakârlık ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan hemşirelerin Hemşireler Haftasını kutluyoruz.

Ankara Tabip Odası