"Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturma Ankara Tabip Odası tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Dr. Selma Güngör’ün görev yaptığı Maltepe Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde 18 Mayıs Cuma günü yapılan basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Sinan Adıyaman, ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu üyeleri Gülgün İncirci Kıran, Dr. Arif Müezzinoğlu ve Dr. Selma Güngör’e desteklerini sunan meslektaşları, üyesi olduğu kurumdan dostları ve hastaları katıldı. 

Basın açıklamasını yapan Dr. Vedat Bulut TTB’nin yapmış olduğu “Savaş  Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama sebebiyle merkez konseyi üyelerinin gözaltına alındığını, sonrasında da üç merkez konseyi üyesi hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Mayıs ayında aile hekimi olarak çalışmakta olan iki merkez konseyi üyesinin aile hekimliği sözleşmelerinin feshedilmesinin valiliklere Sağlık Bakanlığı baş denetçiliği tarafından önerildiğini söyleyen Dr. Vedat Bulut “ Bu açıklamanın suç kabul edilmesi ve üyemiz olan olan Selma Güngör’ün aile hekimi olarak çalışmasının engellenmesi kabul edilemez” dedi. Sağlığı korumak ve geliştirmek görevinin 6023 sayılı kanun ve  anayasanın 135. Maddeleri ile tanımlandığına dikkat çeken Dr. Bulut “Söz konusu açıklama bu yasalara uygun olarak yapılmıştır. Barış istemek, barışı korumak  da anayasa da tanımlanmış yurttaşlık haklarımızdandır” diye konuştu. Mesleki bağımsızlığın engellenmeye çalışıldığının altını çizen Dr. Vedat Bulut “Mesleğimizin evrensel ve etik değerlerine saldıran, Anayasal  yurttaşlık haklarımıza, çalışma hakkımıza, Türk Tabipleri Birliğinin kurucu yasalarına aykırı olan bu uygulamadan vazgeçilmeli, açılan soruşturmalar ortadan kaldırılmalıdır. Ankara Tabip Odası Üyesi Dr. Selma Güngör ve Adana’da çalışan Dr. Yaşar Ulutaş aile hekimliği görevlerine devam etmelidir” sözlerini kaydetti.

Basın açıklamasından sonra söz alan Dr. Selma Güngör mecburi hizmet yükümlülükleri olan yeni mezun yüzlerce hekimin aylarca bekletilerek güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek göreve başlayamadıklarını belirtti. TTB’nin basın açıklaması sebebiyle gözaltına alındıklarına şaşırmadıklarını söyleyen Dr. Güngör “ Eğer biz hekimsek, evrensel hekimlik değerlerine ve insan haklarına göre bir açıklama yapmak zorundaydık. Yaratılan süreçte nerelere gittiğini gördük. İnsan yaşamının sorumluluğunu almak hepimizin görevi olduğu gibi, hepimizin üyesi olduğu Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası’nın da görevidir. Bugün tehdit altında olan hekimlik değerlerimiz, çalışma hakkımız ve ifade özgürlüğümüzdür. Tüm bu değerlere birlikte sahip çıkacağız” sözlerini kaydetti. Konuşmasının sonunda kendisine destek vermeye gelen meslektaşlarına ve hastalarına teşekkür eden Dr. Selma Güngör “Buradaki desteğiniz yalnız olmadığımı gösteriyor” dedi.

TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Sinan Adıyaman da evrensel hekimlik değerlerine uygun, yaşam hakkını savunan bir açıklama sebebiyle yaşananlara dikkat çekti.  Türk Tabipleri Birliği’nin yaşam hakkını savunmaya devam edeceğini belirten Dr. Adıyaman “Hiçbir baskı bizi bu yoldan döndürmeyecektir” dedi. Sağlık Bakanı’na seslenen Dr. Sinan Adıyaman “Lütfen ellerinizi iyi hekimlerin, Türk Tabipleri Birliği’nin ve iyi hekimlik için çalışan tabip odalarının üzerinden çekin” sözlerini kaydetti.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.