Komisyonlar toplantısı düzenlendi

Komisyonlar toplantısı düzenlendi

Ankara Tabip Odası'nda 27 Mayıs 2018 Pazar günü geçmiş dönemlerde yapılan komisyon çalışmalarının değerlendirildiği ve önümüzdeki döneme yönelik faaliyet planlarının konuşulduğu komisyonlar toplantısı yapıldı.ToplantıdaAnkara Tabip Odası faaliyetlerinin temel ekseninikomisyon çalışmalarının oluşturduğu vurgusu yapıldı. Gerek özel sektörde gerekse kamuda çalışan hekim haklarının savunulması, ülkenin sağlık politikaları hakkında fikir üretilmesi, halk sağlığını koruyucu, geliştirici çalışmalar yürütülmesi, tüm üyelerle iletişim halinde olunması, hekimlerin kültür sanat etkinliklerine ulaşabilmelerinde kolaylaştırıcı olunması gibi tüm komisyon faaliyetleri için çağrıda bulunuldu.