31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü

31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü

31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ;  

Tütün kullanımı dünyada önlenebilir ölüm sebebidir. Dünyada her yıl 7 milyonun üzerinde insanın ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin 900 binine yakını pasif etkilenim nedeniyledir. Bu rakam trafik kazalarından, AİDS’den, veremden ve sıtmadan ölenlerin toplamından fazladır.

Her türlü tütün hastalandırır ve öldürür.  Eğer önlem alınmazsa 2030 yılında yıllık ölüm 8 milyona ulaşacaktır. 

Birey ve toplum farkındalığının artmasına katkı amacıyla 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü'nde konuya verilen önemin topluma daha geniş bir zeminde yayılması için bir olanaktır. Bu yıl (2018) Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü temasını kalp hastalıkları olarak belirlemiştir. Zira;

Kalp ve damar hastalıkları dünyada en önemli ölüm nedenleri arasındadır. 

Hipertansiyonun ardından tütün kullanımı kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin ikinci büyük nedenidir. 

Tütün nedenli ölümlerin yaklaşık %80’i tütün nedenli hastalıkların daha sık görüldüğü düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde meydana gelmektedir. 

ÖNLENEBİLİR olduğu halde dünyayı sağlık, ekonomik, sosyal, çevresel, vb. açılardan son derece zor durumda bırakan tütün kullanımının bütün dinamikleriyle yok edilmesi gerekir. Hekimler açısından kendilerine başvuran kişilere bu konuda zaman ayırmaları temel sorumluklarından biridir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ülkenin ve dünyanın öncelikleri ile ilgili bilimsel zeminde yapacakları çalışmalardan da yararlanarak, toplumda farkındalık yaratabilmeleri birey ve toplum sağlığı açısından gerekliliktir.

Sağlığı seçin, tütünü değil !

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu