TTB Büyük Kongre Delegesi Prof. Dr. Okan Akhan’dan

TTB Büyük Kongre Delegesi Prof. Dr. Okan Akhan’dan "Kist hidatik Hastalığı" ile İlgili Önemli Çalışma

TTB Büyük Kongre Delegesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Okan Akhan Kist hidatik hastalığının Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu bildirdi.

Kistik ekinokokkozis (KE) ya da bilinen adı ile kist hidatik hastalığı, Echinococcus granulosus adlı parazitin larva formunun neden olduğu zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Kist hidatik hastalığı dünyanın bazı bölgelerinin yanı sıra, Türkiye’de de sık görülen bir hastalıktır. Özellikle kırsal kesimlerde besi hayvanları ve köpeklerle yakın temasta olan kişiler daha yüksek risk altındadır.

Lancet Infectious Disease dergisinde Mayıs 2018’de yayınlanmış olan Tamarozzi ve arkadaşlarının makalesinde Avrupa Birliği destekli HERACLES projesi kapsamında geniş bir kitle taramasının sonuçları paylaşılmıştır. Bu çalışma, 2014-2015 yıllarında Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'de kırsal bölgelerde (50 köy) yaşayan yaklaşık 25.000 kişiden oluşan gönüllülerin katıldığı Ultrasonografi (US) taramasının sonuçlarını ve abdominal Kist hidatik hastalığı prevalansının güvenilir bir tahminini sunan ilk çalışmadır. 

Çalışmanın Türkiye ayağı Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Okan Akhan ve ekibi tarafından yürütülmüş olup, Türkiye’de 6 farklı ilde toplamda 8500’ün üzerinde gönüllü US taramasına alınmıştır. Bu çalışmaya göre Türkiye’de Kist hidatik hastalığının kırsal kesimde prevalansı %0.59 olarak bulunmuş ve 106.237 kişinin bu hastalıktan etkilendiği hesaplanmıştır. Hastalığın 34.798 kişi de halen aktif olduğu da hesaplanmıştır. Bu sonuçlar Kist hidatik hastalığının ülkemizde halen bir önemli halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir.

Bu araştırma Kist hidatik hastalığı ile ilgili bugüne kadar yürütülen en kapsamlı US taramasıdır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, 21. yüzyılda toplumumuzu ve etkilenen diğer toplumları bu hastalıktan koruyabilmek için oluşturulacak yaklaşım ve politikalar için önemli bilgiler sağlayacaktır.

Prof.Dr. Okan Akhan aynı zamanda European Academy of Sciences and Arts (Avrupa Bilimler ve Sanatlar Akademisi) üyesidir ve Alman Radyoloji Derneği tarafından da Onur Üyeliği unvanına layık görülmüştür.

Kaynak;

Tamarozzi F, Akhan O, Cretu CM, Vutova K, Akinci D, Chipeva R, Ciftci T, Constantin CM, Fabiani M, Golemanov B, Janta D, Mihailescu P, Muhtarov M, Orsten S, Petrutescu M, Pezzotti P, Popa AC, Popa LG, Popa MI, Velev V, Siles-Lucas M, Brunetti E, Casulli A. Prevalence of abdominal cystic echinococcosis in rural Bulgaria, Romania, and Turkey: a cross-sectional, ultrasound-based, population study from the HERACLES project. Lancet Infect Dis. 2018 May 21. pii: S1473-3099(18)30221-4. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30221-4