Ankara Tabip Odası Yönetimi Milletvekili adaylarına hekimlerin taleplerini iletti

Ankara Tabip Odası Yönetimi Milletvekili adaylarına hekimlerin taleplerini iletti

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu sağlık çalışanlarının taleplerini içeren bir dosyayı 24 Haziran seçimlerinden önce sağlıkçı milletvekili adaylarına iletti. Dosyanın içerdiği talep yazısı ve broşürler aşağıda sunulmaktadır.

Değerli Milletvekili Adayı,

Öncellikle seçim süreci boyunca çalışmalarınızda başarılar diliyor, seçim sürecinin ve sonrasının ülkemizin demokratik ve özgür geleceğine katkı sunmasını temenni ediyoruz.

Biz Ankara Tabip Odası (ATO) olarak, ülkemizde son 16 yıldır IMF ve Dünya Bankasının istekleri doğrultusunda uygulanan sağlıkta dönüşüm programının ülkemizin sağlık ortamını ve halkın sağlık hakkını öncelemeyen; koruyucu sağlık hizmetinin görmezden gelen, sağlık çalışanları üzerinde sürekli baskı ve şiddete neden olan, vatandaşı hasta olarak değil bir müşteri olarak gören anlayışa ve Kamu Özel Ortaklığı adı altında kamu yararı gözetmeyip; kamu kaynaklarını şehir hastaneleri projesi ile özel sektöre aktaran bu  politikalara karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. OHAL sürecinde uygulanan haksız, hukuksuz ve hiç bir yasal gerekçeye dayanmayan 4000 civarında hekim görevinden ihraç edilmiş olup, tıp fakültesi bitiren 400 hekim ise atanmayı beklemektedir. Bunların içinde 200 hekimin ataması olumsuz olarak sonuçlanmıştır.

Biz ATO olarak, tüm hekimler adına çalışırken ve emekli olduğumuzda insanca yaşamamıza olanak sağlayacak yeterli ücret talep ediyoruz. Güvenli ortamlarda çalışma talebimiz birlikte, Türk Tabipleri Birliğinin hazırladığı '' Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısının '' biran önce yasallaşmasını istiyoruz ve çalışırken şiddete uğramak istemiyoruz. Nitelikli sağlık hizmeti için hastalarımıza yeterli zaman ayırarak muayene etmek istiyoruz, ciro baskısı altında çalışmak istemiyoruz. Daha önce söz verilmiş olan fiili hizmet zammı yasa tasarısının, yani mesleki  yıpranma payının yasallaşmasını istiyoruz ve sağlık ve sosyal hizmetler alanında haksız ve hukuksuz şekilde uygulanan güvenlik soruşturmalarının kaldırılmasını istiyoruz.

Bizler demokratik bir ülkede, özgür ve barış içinde; her yurttaş için  kolay ulaşılabilir, nitelikli, çağdaş, ücretsiz (ücretin kamu bütçesinden ödenen) ve eşit koşullarda bir sağlık hizmeti talep ediyoruz.

TTB'nin ve ATO'nun ortak taleplerini duyarlılık göstereceğiniz umuduyla sizlere iletiyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyor ve taleplerimizi hem seçim meydanlarında hem de TBMM'de dile getirerek katkılarınızı sunmanızı bekliyoruz.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

Türk Tabipleri Birliği’nin 31 Mayıs tarihinde düzenlediği “Aydınlık Bir gelecek için Sağlık Alanına İlişkin Taleplerimiz” başlıklı basın açıklamasının metni