TTB:

TTB: "Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin!"

 

Açıklamayı okuyan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, yaşanan katliamdan duydukları kaygıyı bir kez daha dile getirirken, sağlık çalışanları ve sağlık kuruluşlarının güvenli koşullarda hizmet vermesinin önemine dikkat çekti. Adıyaman, “Tüm bu yaşananlar sadece Şanlıurfa’da, Suruç’ta değil ülkenin dört bir yanında hekimlerin, sağlık çalışanlarının ne kadar zor koşularda görev yaptıklarını göstermiş, ağır ve riskli çalışma koşullarının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Hastanelerin hasta, hekim ve sağlık çalışanları açısından güvenli hale getirilmesi için Sağlık Bakanlığı derhal gereğini yapmalıdır” diye konuştu.

Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi adına Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Ali Çerkezoğlu, Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Dr. Selma Güngör, Prof. Dr. Gülriz Erişgen, Dr. Samet Mengüç, Dr. Ayfer Horasan, Dr. Halis Yerlikaya ve Dr. Mübetcel İlhan katıldılar.

Basın açıklaması için tıklayınız.