"Sayıştay Raporu Işığında Şehir Hastaneleri Gerçeği" toplantısı düzenlendi

Ankara Tabip Odası’nda 11 Temmuz Çarşamba günü "Sayıştay Raporu Işığında Şehir Hastaneleri Gerçeği" başlıklı toplantı düzenlendi.  

Dr. Bayazıt İlhan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda TTB avukatı Özgür Erbaş, Sayıştay’ın Şehir hastaneleri ön raporunu maddeler halinde irdeleyerek; TTB’nin konu ile ilgili raporuyla örtüştüğünü vurguladı. İhale aşamasından itibaren başlayan çarpıklıklara, taşınma ve sonrasında hizmet sunumu aşamasına yansıyabilecek bölümlere vurgu yapıldı.

Şehir Hastanelerinin hukuksal ayağı hakkında bilgilendirme ile başlayan toplantıların şehir planlaması, sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık çalışanlarını bekleyen koşulları da içeren panellerle devam edeceği belirtildi.