Haziran 2018 Hukuk Bürosu Çalışma Raporu

Haziran 2018 Hukuk Bürosu Çalışma Raporu

2018 yılının Haziran ayında hukuk büromuz tarafından; odamıza sözlü ya da yazılı başvuruda bulunan toplam 25 hekimimize, çeşitli konularda hukuki danışmanlık ve destek sunulmuş, sorunlarının çözümüne ya da bilgi istemlerine yönelik hukuki katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Haziran ayı içerisinde bir hekimimiz, görev yaptığı üniversite sağlık kuruluşunda görevi başında şiddete maruz kaldığı için hukuki destek talebiyle hukuk büromuza başvuruda bulunmuş; hekimlere yönelik şiddete karşı hukuki destek ve mücadele çalışmamız kapsamında kendisine gerekli hukuki destek sunulmuştur. Aynı çalışma kapsamında hukuk büromuz tarafından hekimlerimiz adına takip edilen ceza soruşturmalarında, iki hekimimizin bu ay içinde gerçekleşen savcılık ve karakol ifadelerinde vekil sıfatıyla hazır bulunulmuş, gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir.
Haziran ayı içerisinde gelen başvurularda; Ankara'da görev yapan hekimlerimiz nezdinde tesis edilen keyfi il dışı geçici görevlendirme işlemlerinin, hekimlerimiz haklarında açılan adli ve/veya idari soruşturmaların, mecburi hizmet uygulamasının, eş durumu atama taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, yine öne çıkan başlıklar olarak yer almıştır.

Güvenlik soruşturmalarının olumsuz geldiği gerekçesi ile hekimlik mesleğini yapmaktan men edilen hekimlerimizin mağduriyetleri de, yine bu ay içinde öne çıkan bir diğer sorun başlığı olmuş; odamızın hekimlerimize sunduğu hukuki destek kapsamında bu ay içinde bir hekimimiz adına idare mahkemesi nezdinde bir iptal davası açılmıştır. Öte yandan aynı kapsamda önceki aylarda tarafımızca açılıp sürmekte olan davalarda da, gerekli adli işlemler yerine getirilmiştir.
Özel hekimlik alanında ise; muayenehane açmak isteyen hekimlerimize yönelik etkili ve kalıcı bir bilgilendirme yapmak amacıyla, hukuk büromuz tarafından bir hukuki hazırlık yapılarak, "Muayenehane açmak için yapılması gerekenler" başlıklı bir bilgi broşürü hazırlanmış ve bu çalışmamız odamız web sitesinde yayımlanmıştır. Özel hekimlik alanında bu ay içinde, yine çok sayıda hekimimizin özel sağlık kuruluşları ile imzalayacakları iş sözleşmeleri öncelikle hukuk büromuz tarafından incelenmiş ve hekimlerimiz lehine gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması sağlanmıştır. Öte yandan keyfi biçimde işten çıkarılma ve/veya ücret ve tazminatlarının eksik ödenmesi yakınması ile odamız hukuk bürosuna başvuran hekimlerimize yine gerekli hukuki destek bu ay içinde de sunulmuştur.