Muayenehaneler Derneği’nden ATO’ya ziyaret

Muayenehaneler Derneği’nden ATO’ya ziyaret

Muayenehaneler Derneği Başkanı Prof. Dr.  Cihangir Çakıcı ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şekip Altunkan, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’nden Prof. Dr. Gülriz Erişgen’in de katıldığı toplantıda muayenehane hekimlerinin mevcut yönetmeliklerden kaynaklanan mağduriyetleri ve bunların  giderilmesi yönünde yapılabilecekler konuşuldu. Muayenehanelerde adli vaka bildirimi düzenlemesi, muayenehanelerin yüksek riskli sınıfta yer alması, ikinci bir hekimin muayenehanede çalışabilmesi yönünde özerk bir alan olarak muayenehane hekimlerinin çalışmasını kolaylaştırıcı girişimlerde bulunulması gerektiği bildirildi. Hekim sorunlarının ancak tüm hekimlerin ortak bir dili konuştuğu, bir arada hareket edebildiği, sorunlarına hep birlikte sahip çıkabildiği ölçüde çözülebileceği bir toplantının daha sonunda varılan ortak kanı oldu.