Hiroşima’da Öleli Oluyor 73 Yıl

Hiroşima’da Öleli Oluyor 73 Yıl

İkinci Dünya Savaşının sonlarına doğru, 6 Ağustos ve 9 Ağustos 1945'de, ABD’nin atom bombası kullanarak, Japonya’nın nüfus yoğunluğu en fazla olan illerinden Hiroşima ve Nagazaki’yi bombalaması yaklaşık yarım milyon insanın ölümüne neden oldu.

Radyoaktif maddenin etkileri on yıllarca devam etti. İnsan eli ile yaratılmış, önlenebilir ölüm olaylarının en büyüklerinden birisi Hiroşima’dır. Öncelikle orada yaşayan insanlar (çoğunluğu sivil olan), hayvanlar ve bitkiler yok edildi. Aynı anda hava, toprak ve su radyoaktif kalıntılar ile kirletildi. Tarihçi Howard Zinn’e göre; “Terör belirli bir siyasi amaç için şiddetin ölçüsüz ve insanlar arasında ayrım yapmadan kullanılması ise Hiroşima ve Nagazaki’de de durum aynen böyledir.” Bu bir devlet terörüdür.

Yaşanan bu büyük trajediye rağmen dönemin ABD başkanı, atom bombasının keşfini insanlığı kurtarmayı sağlayan bir zafer olarak nitelendirmiştir.

Oysa ki insanlığın zaferi; savaşın ve sömürünün olmadığı, barışın hüküm sürdüğü bir gelecek ile mümkündür.