Son günlerin tartışmalı uygulamalarının masaya yatırıldığı Aile Hekimliği komisyon toplantısı yapıldı

Son günlerin tartışmalı uygulamalarının masaya yatırıldığı Aile Hekimliği komisyon toplantısı yapıldı

Yeni dönem Aile Hekimliği Komisyon toplantısı, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Vedat Bulut, yönetim kurulu üyeleri Dr. Gül bakır ve Dr.Gülgün Kıran, TTB Aile Hekimliği Kol Yürütmesi üyesi Dr.Filiz Ünal, ATO komisyon yürütmesinden Dr.Zafer Çelik ve aile hekimleri Dr.Serdar Kozludere, Dr. Binnaz Başaran, Dr. Ümit Öztoprak ve Dr. Gülçin Bozgan’ın katılımı ile 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Ankara Tabip Odası’nda yapıldı.

Gündem konularından Şarbon Hastalığına ilişkin odamızın yaptığı Gölbaşı Ahiboz çiftliği ziyareti, basın açıklaması, hekim eğitim toplantısı hakkında aile hekimlerine bilgi verildi.

Şarbon broşürleri çalışma bölgelerinde halka dağıtılmak üzere aile hekimlerine teslim edildi.

Şarbon Hastalığı ile ilgili 1.Basamak hekimlerine yönelik olarak Pratisyen Hekim Komisyonu ve Aile Hekimliği Komisyonu’nun ortaklaşa düzenleyeceği bir eğitim planlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulması planlanan Aile Hekimliği Check Up uygulaması tüm yönleri ile tartışılarak maliyeti, Aile hekimlerince zaten yapılmakta olan Periyodik muayeneler ve hasta takipleri gibi uygulamalara alternatif teşkil edip etmeyeceği değerlendirilerek komisyonca açıklanan yazıda belirtildiği gibi, anlamlı bir uygulama olmadığı görüşü paylaşıldı. Kışkırtılmış bir hasta talebi yaratarak şiddete zemin hazırlayabileceği kaygısı dile getirildi.

Aile Hekimliği uygulamalarına ilişkin iş yükü analizi yapılması, aile hekimliği uygulamalarının hukuksal zemindeki yükümlülüklerinin belirlenmesi ve bunların 6 Ekim’de yapılacak kol toplantısına da öneri olarak götürülmesi kararlaştırıldı.

TTB Aile Hekimliği Kol toplantısına iletilecek önerilerin ( Erişkin ve Riskli Aşılama uygulamaları, Aile Hekimliği uygulamalarının iş yükü analizi ) belirlenmesi ile toplantı sona erdi.