"3. Havalimanı Şantiyesi İşçilerinin Mücadelesi Mücadelemizdir!"

Ağır çalışma koşullarına karşı iş bırakan 3.Havalimanı şantiyesi işçilerine Ankara’daki emek meslek örgütlerinden destek geldi. Ankara Tabip Odası, DİSK Ankara Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve TMMOB İKK’nın ortak basın açıklaması Tüm-Bel Sen’de 19 Eylül 2018 Çarşamba günü düzenlendi.

DİSK Ankara Temsilcisi Tayfun Görgün tarafından okunan ortak açıklamada işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan, ağır çalışma koşullarına karşı iş bırakan binlerce işçinin taleplerine dikkat çekildi.

“Bir çalışma alanında;  iş güvenliği, işçi ölümü, ücret, yemek, servis sorunu varsa, bu sorunun kaynağı işçiler değil, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan işverenlerdir” diyen Tayfun Görgülü işçilerin başlattıkları protesto eylemlerinden dolayı şiddete maruz kalıp, tutuklanmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sendikalardan, meslek odalarından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve Bakanlığın ilgili birimlerinden oluşan bir denetim komisyonu oluşturulmasını talep eden Görgülü “3. Havalimanı işçilerinin talepleri talebimiz, mücadelesi mücadelemizdir. İnşaat  işçileriyle, Cargil işçisi ve Flormar işçisiyle omuz omuza ve dayanışma içinde olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz” dedi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.