Temel Geriatri Güncelleme Kursu düzenlendi

Temel Geriatri Güncelleme Kursu düzenlendi

Ankara Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 22 Eylül 2018 Cumartesi günü Temel Geriatri Güncelleme Kursu düzenlendi. Türk Geriatri Derneği tarafından gerçekleştirilen kursun bu yılki ana teması önceki kurslara katılan hekimlerin talepleri doğrultusunda “Yaşlıda Beslenme” oldu.  

Yaşlı sağlığı ile ilgilenen, bu alanda çalışan ve çalışmak isteyen hekimlere yönelik oluşturulan program kapsamında; “Yaşlılıkta beslenmeyi etkileyen GIS değişiklikleri”,“Yaşlı beslenmesinde hekimin rolü”,“Yaşlılarda beslenme durumunun değerlendirilmesi”,“Yaşlılar için parenteral beslenme”, “Yaşlılar için enteral beslenme” ve “İlaç ve besin desteği etkileşimleri” konuları yer aldı.