Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne gezi düzenlendi

Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne gezi düzenlendi

Ankara Tabip Odası Kültür ve Sanat Komisyonu’nun düzenlediği Hasanoğlan Köy Enstitüsü gezisi, Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Ankara Şube Başkanı ve ATO üyesi yazar Dr. Alper Akçam, Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu Mezunları Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Demirci, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Arif Müezzinoğlu, Dr. Ali Karakoç, Dr. Gül Bakır ve kalabalık bir üye topluluğu ile 23 Eylül 2018 Pazar günü gerçekleştirildi.

Dr. Alper Akçam Köy Enstitülerinin Anadolu’nun 21 ayrı bölgesinde, üç- dört şehre bir enstitü olacak şekilde planlandığını, köylü çocukların beş yıllık eğitim sürecinde halk kültürü ile evrensel bilgi ve estetik kavrayışı buluşturarak, örnek bir insan olarak yetiştirildiğini anlattı. Tüm dünyada en özgürlükçü ‘eğitim kültür’ kurumları olarak tanımlandığını söyledi.

Hüseyin Demirci; Köy enstitülerinin topluma sağladığı eğitim, kültürel ve sanatsal kazanımlar sayesinde Cumhuriyetin aydınlanma ocağı olduğunu belirtti.

Hasanoğlan’da gruba katılan mezunlardan Ali Kınacı; 1937 yılından itibaren tarıma elverişli geniş arazisi olan, tren yollarına yakın köylerde ve onların yakınlarında köy enstitüleri açıldığını, ‘iş içinde eğitim’ ilkesinin mevcut olduğunu, her köy enstitüsünde arı kovanları, besi hayvanları, tarlalar, atölyeler olup, öğrencilerin bütün binalarını kendilerinin inşa ettiğini ve ayrıca tüm ihtiyaçlarını kendilerinin karşıladığını anlatarak Hasanoğlan Köy Enstitü binalarını, müzesini gezdirdi ve enstitüde eğitim verip alan ünlülerden bahsetti.

Hasanoğlan’ın ünlü amfi tiyatrosunda dinlenen ekip;  yaşanmış bir geçmiş, yarım kalan bir mucizeyi, doğudan batıya kurulan kültür köprüsünü usta anlatıcılarından dinleyerek buruk bir tatla Hasanoğlan’dan ayrıldı.