Ankara Tabip Odası Güz Okulu düzenlendi

Ankara Tabip Odası Güz Okulu düzenlendi

Ankara Tabip Odası Örgüt/Güz okulu 28-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Gölbaşı ilçesinde TTB MK, ATO YK, sağlık politikaları komisyonu, kadın sağlığı ve kadın hekimlik komisyonu, insan hakları komisyonu, TÖK , seçili kurullar ve TTB olağan dışı koşullarda sağlık hizmeti sunumu kolundan hekimlerin katılımı ile gerçekleştirildi.
İlk gün “Toprağın Tuzu” adlı belgesel filim izlenmesi/ yorumlanması ile başladı.
İkinci gün ATO Yönetim Kurulu başkanı Dr. Vedat Bulut’un açılış konuşmasından sonra oturumlara geçildi. Güz okulunun bu yılki ana teması olan örgütlenme konusunda Yönetim Kurulu üyelerinin sunumları ile devam edildi. ATO YK üyeleri tarafından sırası ile ; “ASM’lerdeki örgütleme planlaması ve yapılmış olan hekim ziyaretleri / örgütlenme çalışmaları, iş yeri hekimleri örgütleme planlaması, çevre ilçe hastaneleri ile ASM örgütlenme planlaması ve buralara yapılmış olan ziyaretlerin örneklenmesi / örgütlenme çalışmaları, Ankara merkez Kamu hastaneleri örgütlenme planlaması ve son olarak da üniversite hastaneleri örgütlenme planlaması” sunumları yapıldı.
Öğleden sonra ise sunumlara “özel hekimlik alanında karşılaşılan zorluklar ve özel hekimlere yönelik örgütlenme çalışması”, “sağlıkta şiddet / nedenleri ve çözüm önerileri” , “hekim sorumluluğu ve hekimlik uygulama hataları” konuları ile devam edildi. Son olarak “TTB’nin olağan dışı koşullarda sağlık hizmeti sunumu kolunun tecrübe ve faaliyetlerini” içeren sunum yapıldı. Günün değerlendirilmesi yapıldıktan sonra yoğun geçen gün doğa yürüyüşü ile sonlandırıldı.
Üçüncü gün ise sunumlara “Tükenmişlik” ve “ Sağlıkta toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hekim örgütlenmesi” konuları ile devam edildi. Son oturumunda genel değerlendirme yapıldı ve katılan tüm hekimler söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Kapanış konuşmasını ATO YK başkanı Dr. Vedat Bulut yaptı; katılanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek bitirdi.