Beyaz Nöbet beş günü geride bıraktı

Beyaz Nöbet beş günü geride bıraktı

"Sağlıkta şiddet" yasasının çıkarılması talebiyle Kuğulu Park’ta başlayan beyaz nöbet beş günü geride bıraktı.

Türk Tabipleri Birliği’nin 2014 yılından beri TBMM’ye sunduğu ve gündeme alınmayan "Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı"nın yasalaşması için Ankara Tabip Odası’nın çağrısıyla 10 Ekim 2018 Perşembe günü Kuğulu Park’ta bir araya gelen hekimler beyaz nöbete başladı.

10 Ekim 2018 tarihinden bu yana geçen beş günlük süreçte nöbetteki hekimlere, milletvekilleri ve çok sayıda demokratik kitle örgütü yöneticileri destek ziyaretinde bulundu.

Beyaz nöbete; DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, DİSK Ankara Temsilcisi Tayfun Görgün, SES Ankara Eş Şube Başkanları Rona Temelli ve Hüsnü Yıldırım ile CHP Milletvekilleri Murat Emir, Servet Ünsal, Ali Şeker, Utku Çakırözer, HDP Milletvekilleri Necdet İpekyüz, Rıdvan Turan, Semra Güzel, Habip Eksik, Faruk Gergerlioğlu katılarak destek verdi. Ayrıca, Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Aile Hekimleri Derneği, Halkevleri üye ve yöneticileri de sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın nöbetine ziyarette bulundu.

Beyaz nöbet, 16 Ekim 2018 Salı günü “Sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm önerileri” başlıklı bir forumla sona erecek.