"İbni Sina Emekçileri Çalışma Koşullarını Anlatıyor" başlıklı sunum düzenlendi

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu tarafından 24 Ekim 2018 Çarşamba günü "İbni Sina Emekçileri Çalışma Koşullarını Anlatıyor" başlıklı bir sunum düzenlendi.

4D kadrosuna geçiş sürecine değinen çalışanlar tutanak baskısı ve mesai dışında ikinci bir işte çalışmak zorunda kaldıklarından bahsettiler.

Her ay 12 ila 15 saat arasında fazla çalıştıkları halde hiçbir ek mesai ücreti almadıklarını belirten çalışanlar kiralık işçi statüsünde gelen iş arkadaşlarının da daha düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını ifade ettiler.

Sunumun ardından yürütülen tartışmada, İbni Sina Hastanesi'nde görev yapan asistan hekimler, öğretim üyeleri, temizlik işçileri ve sekreterler, sorunları tartışma ve çözüm üretmek adına daha sık bir araya gelme kararı aldılar.