ANKAHED’ten ATO’ya Ziyaret

ANKAHED’ten ATO’ya Ziyaret

Ankara Aile Hekimliği Derneği (ANKAHED) 24 Ekim 2018 Perşembe günü Ankara Tabip Odası’nı ziyaret etti. Ankara Aile Hekimliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Tabip Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ankara Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu üyelerinin katıldığı toplantı dostça ve çok verimli geçti.

Toplantıda, ülkenin içerisinde bulunduğu zor süreci halkla birlikten derinden hisseden hekimlerin ve özellikle birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti veren hekimlerin sorunları halkın sorunlarıyla birlikte değerlendirildi. Toplantıda; hem ülke genelinde, hem Ankara ili özelinde yaşanan sıkıntılar karşılıklı olarak paylaşıldı. Hekimlerin hukuki problemleri ve aile hekimlerinin günlük pratikleri içerisinde yer alan tüm uygulamalar özellikle “raporlar” başlığı altında ele alındı. Birlikte yapılacak bir panelle çözüm önerilerinin birlikte üretilmesine karar verildi.

Var olan bunca soruna tüm kurumların katılımıyla çözüm yolları üretmek, üretilen çözüm yollarını kamuoyuyla paylaşmak kararlılığıyla toplantı sona erdi.