"DR. ASUMAN DOĞAN YALNIZ DEĞİLDİR!"

Ankara Tabip Odası Basın Bülteni

26 Ekim 2018

DR. ASUMAN DOĞAN YALNIZ DEĞİLDİR!

2014- 2016 Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Asuman Doğan bugün 26 Ekim 2018 tarihinde saat 07:00 sularında gözaltına alınmıştır. Ev ve işyeri adresi belli olan, çağrıldığında savcılığa gidebilecek bir hekimin hafta sonuna denk getirilerek gözaltını uzatmaya dayalı bu girişim hukukilik ve ahlakilikten uzak, eziyete yönelik bir uygulamadır.

Dr. Asuman Doğan gerekçesiz bir biçimde 29 Nisan 2017  tarihinde 689 KHK ile kamu görevinden çıkarıldı. Dr. Asuman Doğan,  ATO ve SES bünyesinde halkın sağlığı ve çağdaş, demokratik ve laik bir eğitim için mücadele veren ve demokratik kimliğiyle bilinen bir arkadaşımız ve meslektaşımızdır. Toplumsal sağlık muhalefet mücadelesi bilinen bir neferidir. Ancak şimdi de Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir operasyon neticesinde gözaltı uygulaması ve bir iftiraya maruz kalması garabettir. 

İktidar gücünü ellerinde tutanların muhalifleri yıldırmak, gözdağı vermek ve toplumu sindirmeye çalışma girişimidir bu.

Ekonomik krizin derinleştiği, işçi cinayetlerinin artık üstünün örtülemediği, basın ve toplum üstünde baskıların artırıldıği bir dönemde, yerel seçimler yaklaşırken iktidarın muhalifleri susturma girişimidir bu aynı zamanda.

Dr. Asuman Doğan yalnız değildir. Haksız hukuksuz uygulamalarla işinden edilen meslektaşımız şimdiyse yeni bir eziyetle karşı karşıya kalmıştır. Ankara Tabip Odası olarak yönetim kurulumuzun eski bir üyesi olan Dr. Asuman Doğan'ın hukuki sürecini yakından izlemekteyiz. 

Bu hukuki isabetliliği olmayan karardan vazgeçilerek, Dr. Asuman Doğan hemen serbest bırakılmalıdır.

Ankara Tabip Odası
Yönetim Kurulu