Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 95.yıldönümünde;

Toplumsal ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmadığı,

Halkımızın eşit güvenilir ulaşılabilir ve bilimsel sağlık hizmetine kavuştuğu,

Çevrenin ve doğal kaynakların talan edilmediği, Emeğin sömürülmediği, İşsizliğin olmadığı,

Kadın, çocuk taciz ve tecavüzlerinin yaşanmadığı, Yaşam biçimlerine müdahale edilmeyen,

Çocuklarımızın yarınları için endişe duymadığımız bir Türkiye özlem ve umudundayız.

Ankara Tabip Odası olarak laik, demokratik, savaş karşıtı, bilimi, aydınlanmayı, hukuku üstün gören,

Modern Cumhuriyeti savunan çizgimizden ödün vermeyeceğiz.

Bu inançla Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu