Hekimler çalışma hakkı için direniyor

Hekimler çalışma hakkı için direniyor

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının sağlıkta şiddetin önlenmesi talebiyle yürüttükleri mücadelenin ardından TBMM’ye sunulan kanun teklifinde şiddete karşı hiçbir somut adım yer almadı.

TBMM’ye 30 Ekim Salı günü AKP’li altı milletvekili tarafından sunulan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” içinde güvenlik soruşturması sonucu atanamayan veya ihraç edilen hekimler için meslek icralarına ilişkin düzenlemeler öngörüldü. Teklifin 5. Maddesine göre bu durumda olan hekimler içinde Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanların 600 günlük süre boyunca hiçbir yerde mesleklerini icra etmesine izin verilmeyecek. Bu durumda olup da devlet hizmeti yükümlülüğünü daha önce yerine getirmiş olan hekimlerin ise ancak ve ancak SGK ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da muayenehane açarak çalışmasına izin verilecek. Bu hekimlerin düzenledikleri raporlar yargı organları ve idare açısından geçerli olmayacak. Teklifin yasalaşması durumunda, görevinden uzaklaştırılan 3 bin 380 hekim ile güvenlik soruşturmasına takılan bin 50 hekim doğrudan etkilenecek. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinden mezun olacaklar da yasa kapsamına alınacak.

Ankara Tabip Odası Yönetimi 02 Kasım Cuma günü Kuğulu Park’ta gerçekleştirdikleri "Hekimler Kandırmaca Değil Haklarını İstiyor"  eylemiyle yasanın geri çekilmesini talep etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 05 Kasım Pazartesi günü düzenledikleri basın açıklamasıyla verilen yasa teklifinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sağlık alanındaki en ağır, en acımasız düzenlemesi olduğunu belirtti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman burada yaptığı konuşmada, TTB olarak sağlıkta şiddeti önleyecek bir düzenlemenin çıkarılması için çok uzun zamandır mücadele ettiklerini ve bununla ilgili yasa çıkarılması talebini uzun süredir her platformda dile getirdiklerini anlattı. Bunun yanı sıra olağanüstü hal döneminde güvenlik soruşturmaları nedeniyle görevlerine başlatılmayan ya da bekletilen hekimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için de uzun süredir mücadele yürüttüklerini belirten Adıyaman, OHAL’in bitmesinin ardından bu mağduriyetlerin giderileceğini umarken, söz konusu torba yasa teklifiyle karşılaştıklarını kaydetti. Adıyaman, torba yasanın bütünüyle sorunlu maddeleri içermekle birlikte, özellikle 5. ve 24. maddelerinin hekimler açısından özel önem taşıdığını belirterek, teklifin ivedilikle geri çekilmesini istedi.

Basın açıklamasının okunmasının ardından, TTB Merkez Konseyi üyelerinden ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) temsilcilerinden oluşan bir heyet TBMM’de tekrar, milletvekilleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ile görüşmelerde bulunmak, Komisyon’un Cuma günü başlayan ve bugün de devam edecek olan yasa teklifi görüşmelerine katılmak üzere TBMM’ye geçti.

TTB önünde ise çok sayıda atanamayan ve ihraç edilen hekim Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte oturma eylemi düzenledi.

Ankara Tabip Odası yönetimi de akşam saatlerinde Kuğulu Park’ta Türkiye'nin dört bir yanından gelen hekimlerin katılımıyla hak arama nöbetine devam etti. Nöbete katılan hekimler çalışma hakları için direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Komisyonun teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeleri sürüyor.