"Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık" sempozyumu gerçekleştirildi

Türk Tabipleri Birliği’nin de içinde bulunduğu Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Sağlıkta Mobbing Mobbingde Sağlık konulu sempozyum AÜTF Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda 17 Kasım Cumartesi tüm gün süren oturumlarla gerçekleştirildi.

Alanındaki uzmanlarca hukuki, mesleki ve psikolojik açıdan değerlendirmelerin yapıldığı sempozyumda mobbingin anlam ve amaçları tüm yönleri ile ortaya kondu. Psikolojik ve fiziksel olarak yarattığı sonuçlar Psikiyatri ve Adli Tıp uzmanları tarafından olgu örnekleri ve istatistiklerle anlatıldı. Sempozyum sonunda, bir iktidar ve ötekileştirme aracı olarak kullanılan mobbingin önlenmesinde en önemli bileşenlerin kişisel hak ve özgürlüklerin farkındalığı ve bir arada, örgütlü hareket edebilme olduğu vurgusu yapıldı.