DR. AYNUR DAĞDEMİR’i ANIYOR; ŞİDDETİ LANETLİYORUZ!

DR. AYNUR DAĞDEMİR’i ANIYOR; ŞİDDETİ LANETLİYORUZ!


Günümüzde şiddet Türkiye’nin adeta değişmeyen gerçeği haline dönüşmüş durumdadır. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutları ile toplumsal sorun haline dönüşen şiddet ile mücadelede öncelikle bu şiddeti onaylayan ve meşrulaştıran zihniyetler ile mücadele gerekmektedir. 19 Kasım 2015’te, Samsun’da görev yapan Dr. Aynur Dağdemir’in birlikte çalıştığı kadın çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken öldürülmesi sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ile birlikte kadın cinayetlerindeki tablonun ortak bir iz düşümüdür adeta. Bu iki toplumsal sorunun da sorumluları; çözüm için adım atmayanlardır. Yıllardır uygulanan sağlık politikaları ve sağlık çalışanlarını hedef gösteren her türlü açıklama sağlıkta şiddeti olağanlaştırırken, ısrarla talep edilen Sağlıkta Şiddet yasası ise bir torba yasa içinde, şiddete çözüm olmaktan uzak bir madde ile geçiştirilmiş, hekimleri işsizliğe, açlığa ve sosyal ölüme mahkum eden bir başka maddesi ile de adeta sağlıkçılara şiddet yasasına dönüşmüştür.
Şiddetin toplumsal soruna dönüştüğü, sözel şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, kadına yönelik şiddet, terör olayları ve savaşlarla sürüp giden bir dönemde bunları besleyen adaletsizlik, eşitsizlik, haksızlık,  baskılar, cehalet ve ön yargılar ile birlikte mücadele etmeye, dayanışmaya ve birlikteliğe ihtiyacımız olduğu açıktır. Ne bir hekimi, ne bir kadını, bir kişiyi dahi şiddete kurban vermek istemiyoruz artık!
Meslektaşımız Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyor, şiddetin her türlüsüne karşı mücadele kararlılığımızı yineliyoruz.

Ankara Tabip Odası

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu