Ankara emek meslek örgütlerinden hak arama etkinliklerindeki orantısız güç kullanımına tepki

Ankara emek meslek örgütlerinden hak arama etkinliklerindeki orantısız güç kullanımına tepki

Ankara Tabip Odası'nda TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yöneticilerinin katılımıyla; meslek örgütlerinin ve sendikaların hak arama etkinliklerinde kolluk kuvvetinin orantısız güç kullanımına karşı basın toplantısı düzenlendi. 19 Kasım 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda ortak basın açıklamasını Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat okudu.

Dr. Bulut, haklarını aramak isteyen emekçilerin, meslek örgütlerinin ve sendikaların kamuoyunda sorunu göstermek ve bilgilendirmek için düzenledikleri basın açıklamalarında orantısız güç kullanımlarıyla karşılaştığını belirtti.

14 Kasım 2018 tarihinde Numune Hastanesi bahçesinde Şehir Hastaneleri’ni ve bu nedenle kapatılacak hastaneleri “Hastanemi Kapatma’’ söylemiyle dile getirmek isteyen mahalle sakinleri, tüketici dernekleri, kent meclisleri, siyasi parti üyeleri, sivil toplum örgütlerinin engellendiğini kaydeden Dr. Vedat Bulut “ TTB Merkez Konseyi Eski Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın da aralarında bulunduğu beş kişiyi gözaltına alan polisler daha sonra üç kişiyi serbest bırakmıştır” dedi.

Dr. Vedat Bulut geçtiğimiz günlerde Büro Emekçileri Sendikası ve BES Ankara Şubelerince yapılmak istenen basın açıklamalarına da polisin engel olduğunu belirterek 14 Kasım 2018 günü İzmir Caddesinde Kamu-Sen’ in yapmış olduğu basın açıklamasının adeta görmezden gelindiğine dikkat çekti.

Bu konularla ilgili görüş ve düşüncelerini iletmek üzere Ankara Valisi’nden randevu istediklerini söyleyen Dr. Vedat Bulut “Randevu talebimizin en kısa sürede karşılanarak Türkiye’ye layık olmayan bu antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmesi temennimizdir” diye konuştu.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.