ATO'da Toplantı: Kapatılan Sağlık Kurumları ile İlgili Hekim Mağduriyetleri

ATO'da Toplantı: Kapatılan Sağlık Kurumları ile İlgili Hekim Mağduriyetleri

Olağanüstü Hal kapsamında 23 Temmuz 2016 Tarih ve 29779 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Ankara'daki bazı vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel sağlık merkezlerinde çalışan hekimlerin katılımıyla 24 Ağustos Çarşamba akşamı Ankara Tabip Odası’nda bir toplantı düzenlendi.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda çalıştıkları sağlık kurumunun kapatılması neticesinde açıkta kalan hekimler mevcut hukuki hakları, iş sözleşmelerinin feshi durumunda doğacak tazminat hakları ve diğer haklar ve başvurdukları diğer sağlık kuruluşlarında çalışmaya başlayabilmeleri için öne sürülen engellemelerin ortadan kaldırılması konularında Ankara Tabip Odası hukuk bürosu avukatları tarafından aydınlatıldı. Kapatılan vakıf üniversitesinde uzmanlık sınavı ile hak ettikleri asistanlıklarına nasıl devam edebilecekleri belirlenmeyen asistan hekimler de, ataması yapılıp profesör unvanı alabilmek için iki yıl çalışması gerektiği halde açıkta kalan hekimler de destek taleplerini belirttiler.

Genel olarak OHAL ve Kanun Hükmünde Kararname kavramları üzerinde hukuken durulan toplantıda katılımcı hekimler, hekimlik mesleğini yerine getirmenin tüm koşullarına sahip olarak, sınav başarısıyla, liyakat usulünce elde ettikleri kadrolarını kaybederek ekonomik olarak mağdur olmanın yanında hastaları ve başvurdukları diğer özel kurumlar nezdinde itibar kaybı ve ağır bir karalama ile karşı karşıya kalmış olduklarını belirttiler. 

Görev yaptıkları hastanelerin kapanması sonucu hak etmiş oldukları ücret ve/veya tazminatlarını alamayan hekimlerimizin işbu taleplerini 60 gün içerisinde idareye yazılı olarak vermeleri gerektiği konusu hukuk bürosu avukatlarımız tarafından özellikle hatırlatıldı. 

Toplantı sonunda başta masumiyet karinesi gereğince hukuken haksız olarak mağdur edildiğini düşündüğümüz hekim arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda birlikte çalışmanın gerek ve kararlılığı ortaya kondu.