Emeklilik ödemelerinde yaşanan aksamalar ile ilgili bilgi notu

Emeklilik ödemelerinde yaşanan aksamalar ile ilgili bilgi notu

Sağlık Bakanlığı’ndan Emekli Olan Meslektaşlarımızın Dikkatine;

Bilindiği üzere, 2010 yılında, Tam Gün düzenlemeleri içinde, Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan hekimlerin emekli maaşlarında iyileştirme (!) adı altında bir düzenleme yapılmış, döner sermaye ek ödemelerinden yapılan kesintilerin düşük de olsa emekli maaşına yansıtılması hedeflenmiştir.
Bu düzenlemeden, 2010 yılından sonra emekli olan meslektaşlarımız faydalanabilmektedir.  

Diğer illerdeki (İzmir vb) hekim meslektaşlarımızdan aldığımız bilgiye dayanarak; 2010 yılından sonra emekli olan bazı meslektaşlarımızın emekli aylıklarına bu ödemelerin yansıtılmadığı ifade edilmiştir. Yapılan araştırmada, münferit örnekler gibi görünse de meslektaşlarımızın emekli aylığında ek ödemenin görünmediği veya az olduğu anlaşılmaktadır.  

Döner sermayeden emekli aylığına yapılacak katkının miktarı, 2010 yılından sonra emeklilik tarihine kadar geçen süre ile orantılıdır. Örneğin, 2018 yılında emekli olan uzman hekim meslektaşımız için bu katkı aylık 685TL civarında iken 2016 yılında emekli olan pratisyen hekim meslektaşımız için bu katkı 345 TL civarındadır.  

Dolayısıyla, 2010 yılından sonra emekli olan meslektaşlarımızın maaş ödemelerindeki açıklamaları kontrol etmelerini, söz konusu ek ödemesi emekli aylığına yansımayan veya eksik yansıtılan meslektaşlarımızın SGK’ya başvuru yaparak gerekli düzeltmenin yapılmasını istemeleri gerekmektedir. 

SGK’ya yapılacak başvuru için ekte yer alan dilekçe kullanılabilir.  Dilekçenin iadeli posta (Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye-Ankara)  ile gönderilmesini, dilekçeye olumsuz yanıt gelmesi halinde Odamız Hukuk Bürosu ile iletişime geçilmesini dileriz.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu

SGK’ya yapılacak başvuru dilekçesi için tıklayınız.