ATO'dan

ATO'dan "Güvenlik soruşturmasında keyfi uygulamalar ve masumiyet karinesi" vurgusu

Ankara Tabip Odası’nda güvenlik soruşturması olumsuz gelen hekimlerin çalışma haklarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. 11 Ocak 2019 Cuma günü yapılan açıklamaya Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut, Genel Sekreter Dr. Ali Karakoç, Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran ve ATO Hukuk Bürosu avukatlarından Ender Büyükçulha katıldı.

Dr. Ali Karakoç tarafından okunan açıklamada hukuk devletinin ve demokratik toplum düzeninin yapı taşlarından “masumiyet karinesi”ne vurgu yapıldı. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda güvenlik soruşturması olumsuz gelen hekimlerin suçlu olarak nitelendirildiğini belirten Dr. Ali Karakoç “Sayın Bakan, suçu sabit ve kesinleşmiş olan hekimlerin zaten hiçbir yerde hekimlik de yapamayacağını da belirtmektedir” dedi.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan hapis cezasına mahkûm olanların Türkiye’de hekimlik mesleğini icra etmesinin zaten hukuken mümkün olmadığını söyleyen Dr. Ali Karakoç “Ancak bu yasa, görüldüğü üzere bir hekim hakkında anılan suçlar kapsamında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünün varlığını aramaktadır. Yoksa, Sayın Bakan nezdinde güvenlik soruşturmasının olumsuzluğuna dayandırılarak hekimlik mesleğinin icrasına haklı ve hukuki bir engel teşkil etmemektedir” diye konuştu.

Suç unsuru bulunamayan masum hekimler için sahte bilgi ve fişleme üretildiğinin altını çizen Dr. Ali Karakoç güvenlik soruşturmalarındaki keyfiliğin dava dosyalarında açıkça gözlenebildiğini belirtti. 

Dr. Ali Karakoç açıklamayı “Devlet memuru olarak kamuda hekimlik mesleğini icra eden, ancak şimdi kurum için atama ve nakil süreçlerine tabi tutulan hekimlerde de, yeniden “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" şartını aramak ve bu yolda uygulamaya gitmek, ağır bir keyfiyettir” sözleriyle bitirdi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.