Yerel Seçimler Öncesi “Kadın Dostu Kentler” Sunumu Düzenlendi

Yerel Seçimler Öncesi “Kadın Dostu Kentler” Sunumu Düzenlendi

Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde “Kadın Dostu Kentler” başlıklı bir sunum düzenlendi. Funda Şenol Cantek tarafından yapılan sunum, 15 Ocak 2018 Salı günü Ankara Tabip Odasında gerçekleştirildi.

Hekimlerin yanı sıra farklı örgütlerden katılımcıların da ilgi gösterdiği sunumda Ankara’da yerel yönetimlerin bugüne kadar kadınların erkeklerle birlikte eşit bir şekilde kent hayatına dahil olmalarını sağlamak adına neler yaptıkları irdelendi. Kadınların kent yaşamı içinde sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, istihdam olanakları,  ulaşım, konut, güvenlik gibi kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere erişimlerinin sağlandığı bir kent tasarımının nasıl olduğu ve bu konuda yerel yönetimlere düşen görevler detaylandırıldı.