ATO Yönetimi ve Emekli Hekim Komisyonu Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir’i Ziyaret Etti

ATO Yönetimi ve Emekli Hekim Komisyonu Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir’i Ziyaret Etti

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Asuman Doğan, Emekli Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Utku Özcan, Komisyon Sekreteri ve ATO Onur Kurulu üyesi Dr. Derman Boztok ve Oda Çalışanımız Sn. Umut Evşen, 29 Ocak 2016 tarihinde Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir’i TBMM’deki makamında ziyaret etti.

ATO Heyeti emekli hekimlerin düşük maaş ücretleri başta olmak üzere temel sorunlarını, göz hastalıkları uzmanı hekim ve aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu bir avukat olan Dr. Murat Emir ile görüşerek, Türk Tabipleri Birliği Emekli Hekim Kolu çalışmaları çerçevesinde illere ziyaretle yapılan toplantılarla Tabip Odalarında emekli hekim komisyonları kurulduğunu ve hekim milletvekilleriyle temasa geçildiğini anlatarak TTB ve Kol üyelerinin de selamlarını ilettiler. Dr. Emir’den Mecliste aynı zamanda hekimleri de temsil eden Ankara’lı bir meslektaş olarak desteğini beklediklerini belirttiler.

Dr. Emir, Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliğine yakınlığı ve hukukçu kimliğiyle emekli hekimlerin vicdanları rahatsız edecek düzeyde adaletsiz ücret ve yetersiz sosyal haklarına ilgi duyduğunu aktarıp, gerek CHP’deki meslektaşları ve gerekse Genel Başkan Sn. Kılıçdaroğlu’nun da emeklilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini, şimdiye kadar sunulan yasa tasarılarından haberdar olduğunu, ATO Heyetinin kendisine sunduğu dosyayı inceleyerek, parti farkı gözetmeksizin TBMM’de görüşülen sorunları çözmek için ortaklaşa çalışmayı teşvik edeceğini ve sürece yakından destek olacağını belirtti. Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden emekli olan şef ve öğretim elemanlarının, üniversiteden emekli olanlarla aralarındaki ücret ve statü adaletsizliğini de bizzat bu kurumlarda çalışarak yaşadığını hatırlattı. Hekimlerin huzurevi, hekimevi, sağlık kuruluşlarına başvurularında deontolojik ilgi görme ve mesleki yaşamlarını toplumsal etkinliklerde sürdürme gibi diğer gereksinimlerinin karşılanması çalışmalarına da katkı vermeye çalışacağını ifade etti.

Dr. Emir, ATO ve TTB ekipleriyle yakın işbirliğini sürdürmeyi ümit ettiğini vurguladı.

ATO Heyeti değerli ilgi ve desteği için Sn Dr. Murat Emir’e teşekkür etti ve bundan böyle Odamız ve TTB’nin kendisiyle karşılıklı yakın işbirliğiyle yürütülecek çalışmalara büyük güç katacağı umudunu ifade etti.