Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi önünden

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi önünden "Hastanemi Kapatma" çağrısı

Hastanemi Kapatma Platformu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi kliniklerinden bazılarının Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınacak olmasını basın açıklamasıyla protesto etti.

19-25 Ocak tarihleri arasında arası başta Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi olmak üzere Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerine parça parça taşınacak olan Numune, Yüksek İhtisas, Onkoloji, Dr. Sami Ulus’un da içinde olduğu toplam 11 hastanenin kapatılmasıyla yaşanacak sağlık sorunlarına ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen Hastanemi Kapatma Platformu bileşenleri yine polis engeliyle karşılaştı. ATO, SES, THD, Mimarlar Odası, CHP Çankaya ve Altındağ yöneticilerinin basın açıklaması yapmasını engelleyen kolluk kuvvetleri CHP Ankara Mv. Gamze Taşçıer'in ikna çabalarıyla küçük bir heyetin açıklama yapmasına izin verdi.

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi önünde 19 Ocak Cumartesi günü yapılan açıklamaya CHP Ankara Mv. Ve Ankara Tabip Odası üyesi Dr.Servet Ünsal da katıldı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan tarafından yapılan ortak açıklamada bu engelleme girişimlerinin anayasaya, hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Hastanemi Kapatma Platformu’nun Şehir Hastaneleri projesine karşı çıktığını belirten Candan “Bu projenin mali ve ekonomik boyutu sağlık bütçemizde bir kara delik oluşturacaktır. Bugünden başlayarak Atatürk Hastanesi taşınacak ve önümüzdeki haftalarda Numune ve Yüksek İhtisas hastanesine sıra gelecektir. Bu taşınma işlemlerinde sorunlar vardır. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde daha önce yönetimsel kriz doğuran şeflik sisteminin kalkması, bu şehir hastanelerinde YİD modeliyle tekrar yeni bir yönetimsel krizin habercisidir” dedi.

CHP Milletvekilleri Taşçıer ve Ünsal da şehir içindeki devlet hastanelerinin kapatılmasının halk sağlığını nasıl olumsuz hale getireceğini vurguladı ve şehir hastaneleri gerçeğini bilimsel verilerle dile getirerek “Hastaları müşteri gibi gören AVM benzeri Şehir Hastanelerinden vazgeçin, kimi konusunda uzman, yanı başımızdaki hastanelerimizi kapatmayın, gerekiyorsa bina cihaz ve sağlık hizmeti sistemini yenileyerek çağdaş hale getirin ama elimizin altından parça parça taşıyarak kapatmayın, yok etmeyin, ulaşılmaz hale getirmeyin” diye konuştular.

Açıklamaya katılan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Arif Müezzinoğlu kapatılacak hastanelerdeki yardımcı sağlık personelden hiç birinin şehir hastanelerinde görevlendirilmeyeceğini ve çalışacak personelin taşeron sistem üzerinden yeni personel olarak görev yapacağını belirtti. Kapatılacak devlet hastanelerinde yeni kadroya geçmiş yardımcı sağlık personelin özlük haklarında büyük kayıplar olabileceğinin altını çizdi. Şehir hastanelerinin açılmasına karşı çıktıkları kadar diğer hastanelerin de kapatılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Müezzinoğlu “ Çünkü yüz yıla dayanan geçmişi olan bu hastanelerin ulaşım kolaylığı gibi geleneği oluşmuş durumda. En azından acillerin, yoğun bakımların ve bir kısım işler bölümlerin kalmasının çok doğru olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Ayrıca şehir hastanelerinin açılmasıyla sağlıkta şiddetin artacağına yönelik endişelerini de paylaştı.