Açlık Grevlerinde Hekim Tutumu Paneli düzenlendi

Açlık Grevlerinde Hekim Tutumu Paneli düzenlendi

Mevcut durumda farklı illerimizde 35 cezaevinde sayıları 200’ü aşan mahpusun bir süre önce açlık grevine başlamış olmaları nedeniyle; cezaevlerinde uygulamalarda standart bir yaklaşım olmadığı, cezaevi hekimlerinin konuya ilişkin bilgi ve tecrübelerinin yetersiz olduğu, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı uygulamalar bulunduğuna ilişkin başvuru ve değerlendirmeler olması ve açlık grevcilerinin muayene ve takibi amacıyla Tabip Odaları tarafından yapılan bağımsız izleme taleplerinin reddedilmesi üzerine yaşanan kaotik sürece ışık tutmak, açlık grevi konusunda bilgi ve yaklaşım standardını aktarmak amacıyla Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından 22 Ocak 2019 tarihinde saat 18:00’de Ankara Tabip Odası’nda Moderatörlüğünü ATO İnsan Hakları Komisyonu üyesi Dr. Korel Yalman’ın yaptığı, Dr. Filiz Ünal’ın sunumuyla, “Açlık Grevlerinde Hekim Tutumu” ve Dr. Benan Koyuncu’nun sunumu ile “Açlık Grevlerinde Vaka Yönetimi” başlıklı sunumları içeren bir panel gerçekleştirildi.

Panele TİHV, İHD Ankara Şubesi, SES Ankara Şubesi, Ankara Barosu Cezaevi Komisyonu, Hukuk Platform ve Derneklerinden çok sayıda hekim, sağlık çalışanı ve avukat katıldı. Panelde Dr. Filiz Ünal, ülkemizin de tarafı olduğu uluslararası mevzuat, sözleşme ve bildirge bağlamında açlık grevlerinde standart ve etik yaklaşımın ne olması gerektiğine, açlık grevcisine yönelik uygulama ve yaptırımların ahlaki ve hukuki çerçevesine değindi. Dr. Benan Koyuncu ise açlık grevcisine yönelik tıbbi değerlendirme kriterlerini, grevcinin asgari beslenme kalemlerini, uygulanması gereken standart takip prosedürünü, sağlık ihtiyaçlarını, olumsuz durumların yönetimini tecrübeler bağlamında ele aldı. Hukuk ve sağlık mensubu katılımcıların yoğun katılımı ile yapılan forum ve tartışma bölümünde; konuya ilişkin tüm detaylar tekrar tekrar tartışılarak, hem Adalet Bakanlığı, hem cezaevi idaresi, hem Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerinin bu konudaki sorumluklarının hatırlatılması; bunun yanı sıra özelde de hukuk ve sağlık mensuplarının yaklaşımının iyileştirilmesine ilişkin öneriler değerlendirilerek panel sonlandırıldı.