“Adalet ve Demokrasi Haftası”nda “Adaletsizlik Sağlığa Zararlıdır” açık oturumu düzenlendi

“Adalet ve Demokrasi Haftası”nda “Adaletsizlik Sağlığa Zararlıdır” açık oturumu düzenlendi

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) tarafından her yıl düzenlenen, Uğur Mumcu’nun katledildiği 24 Ocak ile Muammer Aksoy’un katledildiği 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen “Adalet ve Demokrasi Haftası” nın 26. Yıl anma etkinliklerinde Ankara Tabip Odası da yer aldı.

Ankara Tabip Odası tarafından 26 Ocak Cumartesi günü “Adaletsizlik Sağlığa Zararlıdır” konulu açık oturum düzenlendi. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Dr. Atila Ilıman yaparken, konuşmacıları; Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut ve Ankara Tabip Odası Hukuk Bürosu’ndan Av. Ender Büyükçulha oldu.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Vedat Bulut konuşmasına Uğur Mumcu’yu anarak başladı. Adalet kavramının yargısal kararların ötesinde, Yönetimsel Adalet ve Yargısal Adaleti içeren daha geniş bir olgu olduğunu belirten Dr. Vedat Bulut “Etik sorumluluklar kapitalist dünyanın muktedirleri için önemsizleşmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 37 adet KHK yayımlandı. Bu KHK’lardaki maddelere itirazları olanları vatan hainliği, terörist yaftalamalarıyla karalama yolunu seçtiler. Adalet kavramının bu KHK’lar içerisinde ne kadar var olduğu gerçeğine kulaklar tıkandı” diye konuştu.

KHK’larla Sağlık Bakanlığı’ndan 1927, Tıp fakültelerinden 1417 ve Adli Tıp Kurumu’ndan 39 tabip olarak toplamda 3383 tabibin görevinden atıldığını söyleyen Dr. Bulut “657 ve 2547 sayılı yasalara göre asla gerçekleştiremeyecekleri uygulamaları öznel değerlendirmelerle hukuksuz, haksız ve vicdansız bir şekilde 28 adet imza ile gerçekleştirmişlerdir. Buradan tekrar sesleniyoruz. Tıp doktorlarından, sağlık çalışanlarından terörist çıkmaz” dedi.

15 Mart 2019 tarihinde TTB yargılamasının 2. Celsesinin gerçekleşeceğini dile getiren Dr. Vedat Bulut “TTB yasalara dayanan ve 6023 sayılı yasadan kaynak alan ‘’Savaş Halk Sağlığına Zararlıdır’’ basın açıklaması nedeniyle yargılanmaktadır. Savaşların, çatışmaların Afganistan’ı, Pakistan’ı, Irak’ı, Libya’yı, Suriye’yi ne hale getirdiğini görmeyecek miyiz? Görüp de susacak mıyız? Türk Tabipleri Birliği’nin adıyla ve şanıyla uğraşanların, önce kendi adlarındaki adaleti gözden geçirmeleri gerekir” sözlerini kaydetti.

Sağlıkta dönüşüm programı sonucunda yurttaşların ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmesindeki yetersizliklerden örneklerin verildiği açık oturumda adaletsiz uygulamaların, işini kaybetme korkusunun, ayrımcılığın, ötekileştirmenin ve kadrolaşmanın insan sağlığını bozan en önemli faktörler olduğu belirtildi.

Av.Ender Büyükçulha ise sağlık alanında çıkarılan kanunlarda, uygulamalarda yapılan hukuksuzluk, değersizleştirme uygulamalarına karşı Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası nezdinde yapılan hukuksal mücadelenin kronolojisini aktardı.

Soru-cevap ve katkılar bölümünde sivil toplum kuruluşları, sendikalar, dernekler ve kişisel söz alanlar adaletin olmadığı yerde sağlıklı bir toplum olmasının beklenemeyeceğinin altı çizdi. “Sağlık; bedenen, ruhen, sosyal ve siyasal iyilik halidir. Bunların sağlanması ise sosyal devletin görevidir. Bugün sağlıksız bir toplum varsa bunun ana sorumlusu yönetenlerdir. Ve sonuçta ‘Adaletsizlik Sağlığa Zararlıdır’ ortak fikriyle açık oturum sona erdi.