“Kadın Hekim Olmak” başlıklı forum düzenlendi

“Kadın Hekim Olmak” başlıklı forum düzenlendi

ATO Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Komisyonu tarafından düzenlenen “ Kadın Hekim Olmak “ başlıklı forum 5 Şubat 2019 Salı günü tıp öğrencileri, asistan hekimler, birinci basamak hekimleri, uzman ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Forum, Dr. Selma Güngör’ün “ Kadın Hekimliğin tarihçesi “ sunumu ile başladı. Dr. Güngör Ortaçağdan günümüze kadınların hekimlik alanında var olma çabalarını,  tıp eğitimi ve meslek yaşamına ilişkin karşılaştıkları zorluklar ve mücadelelerini örneklerle aktardı.

 


 

Ardından Dr. Şevkat Bahar Özvarış tarafından “Kadın Hekim Olmak” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Dr. Özvarış dünya genelinde kadın hekim sayısının düşüklüğüne vurgu yaptığı sunumunda tıp alanında ve tıp eğitiminde şu anda geleneksel ataerkil tıp kültürü ve uygulamalarının geçerli olduğunu belirtti. Toplumsal cinsiyet körlüğü nedeni ile bu uygulamalara duyarsız kalındığını vurgulayan Özvarış, pozitif ayrımcılık mekanizmalarının sınırlı olduğunu ancak bir düzenleme yapılma gereği duyulmadığını aktardı. Çözümün bu konuda bilinçlenmek ve istatistiki verileri toplamak, kadınların tıp alanındaki özgün katkılarının önemine inanmak, kurumsal destek amaçlı olarak eşitlikçi dil kullanmaya özen göstermek ve mutlaka eşitlikçi politikalar ve stratejiler oluşturmak olduğunu iletti.
Sunumların ardından Dr. Selma Güngör moderatörlüğünde tüm katılımcıların katkı sunduğu forum kısmına geçildi. Kadın hekim olmakla ilgili yaşanmışlıkların, karşılaşılan zorlukların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı forum sonrası tıp eğitiminden itibaren her kademede toplumsal cinsiyet duyarlılığın oluşturulması gerekliliğine değinilerek özellikle Toplumsal Cinsiyet eşitliği Tutum Belgesi’nin hayata geçirilmesi ve TTB ile birlikte Tabip odalarının web sayfalarında görünür kılınmasının önemi vurgulandı. Tüm önerilerin 9 -10 Şubat tarihlerinde TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı kolu tarafından gerçekleştirilecek “Kadın Hekim Olmak” konulu çalıştayda görüşülmek üzere raporlaştırılması kararlaştırıldı.