Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu “Oyumuz Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Savunanlara”

Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu “Oyumuz Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Savunanlara”

Ankara Tabip Odası’nda 20 Şubat 2019 Çarşamba günü bir araya gelen Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyon üyeleri TTB’nin 68. Büyük Kongresinde kabul ettiği, mesleğin tüm alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı anlayışı hayata geçirmeyi ve buna ilişkin faaliyetler yürütmeyi taahhüt eden “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” ilkelerinden hareketle yaklaşan yerel seçimler öncesi bir durum değerlendirmesi yaparak Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin en temel insan haklarından olduğunu vurguladılar.

Komisyon üyesi hekimler Toplumsal Cinsiyet eşitliği konusunda çevreyi bilinçlendirmenin ve farkındalıkları arttırmanın toplumsal görevleri olduğunu ifade ederek bu konuda tüm göstergelerin iyileştirilmesi, yasalar ve uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan hakların korunması daha da artırılması ve uygulama alanının genişletilmesi mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdiler.

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle de tüm adayların toplumsal cinsiyete duyarlılık açısından politikalarını analiz etmeyi seçimler sonrasında da stratejik eylem planlarını görerek bu planlarda kadınların sorunlarını azaltacak/ortadan kaldıracak hedeflere ve faaliyetlere yer verilip verilmediğini izlemeyi hedeflediklerini söyleyen komisyon üyeleri, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramının, kadınların ve erkeklerin eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmaları, tüm kamusal ve özel yaşama eşit katılmaları” demek olduğunu vurgulayarak aynı zamanda

  • Kadına yönelik şiddetin önüne geçilebildiği,
  • Günün her saatinde sokaklarda, parklarda özgürce yürüme ve toplu taşıma araçlarını kullanma özgürlüğünün olabildiği,
  • Kız çocuklarının okula gitme hakkını kullanabildiği ve
  • Erken yaşta evliliklerin engellenebildiği,
  • Eşit eğitim, eşit iş, eşit adalet uygulamalarını da kapsadığını belirttiler.

Toplantı kadın hekimlerin kamuoyuna bu konudaki seslenişleri ile son buldu;

“Toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan adalet olmaz, toplumsal gelişim olmaz!. Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu olarak oyumuz, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ilkelerini savunan, bu ilkeler doğrultusunda yerel yönetimlerde stratejik eylem planlarını oluşturan, “toplumda cinsiyet eşitliğini destekliyorum” diyen adaylaradır.

  • KENTLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE GEREKSİNİM VAR!
  • YEREL YÖNETİMLER YAŞAMIN HER ALANINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ TEMEL ALMALIDIR!