“Çalışma Yaşamında Tükenmişlik ve Diğer Psiko-Sosyal Risk Etmenleri” sunumu gerçekleştirildi

“Çalışma Yaşamında Tükenmişlik ve Diğer Psiko-Sosyal Risk Etmenleri” sunumu gerçekleştirildi

Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından “Çalışma Yaşamında Tükenmişlik ve Diğer Psiko-Sosyal Risk Etmenleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

26 Şubat 2019 Salı günü Ankara Tabip Odasında gerçekleştirilen sunumda Dr. İrem Yıldız, günümüzde etkileri giderek artan riskleri sadece teorik bilgi vererek değil çalışma hayatına uyarlayarak aktardı.Dr. Yıldız, önümüzdeki dönemde bu sorunların çözümüne ilişkin yapılacakların anlatılacağı ikinci bir sunum gerçekleştireceklerini duyurarak sunumu bitirdi.