"Bir meslektaşımıza yapılan saldırı hepimize yapılmıştır!"

Yine şiddet, yine kulaklar sağır ve gözler görmüyor. İstanbul’da özel bir sağlık kuruluşunda üroloji uzmanı olarak çalışan hekim arkadaşımız; hasta yakınları tarafından yolu kesilerek önce tehdit edilmiş ve sonra da darp edilmiştir. Öncelikle hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

AKP’nin teklifi ile Meclis’ten geçerek yasalaşan şiddet yasasının hiç bir caydırıcılığının olmayacağını; sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri defalarca belirttiler. Geçen sürede de gördük ki, sağlık alanındaki şiddet aynı hızla devam etmekte; kağıt üzerinde kalan tutuklu yargılamalar ve suçluların salıverilmesi gibi uygulamalar ile sağlık çalışanlarının can güvenlikleri sağlanamamaktadır. Cezai yaptırımların etkisizliği şiddet uygulayanları daha da cesaretlendirerek, İstanbul’da son yaşanan olayda olduğu gibi sivil alanda yol kesmelere kadar varmaktadır.

Sağlık alanında yaşanan şiddet; sağlık çalışanlarını hizmet sunumu esnasında defansif tıbbi uygulamalara sevk ederken, sağlık hizmetinde niteliği düşürmekte , çalışanlarda ise kaygı ,umutsuzluk, tükenmişlik ve post travmatik psikolojik sıkıntılara neden olmaktadır. Biz iyi hekimlik değerlerini savunan ve halkın nitelikli sağlık hizmeti almasını önceleyen sağlık emekçileri olarak yılmayacağımızı, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğimizi bildiriyoruz. Bu olayın faillerinin  bir an önce ortaya çıkarılmasını ve TTB’nin 2014 yılından beri Meclis’e sunduğu şiddet yasa tasarısının gündeme alınmasını istiyoruz. 

Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, böyle olaylar yaşandığında mağdur meslektaşımızın yalnız olmadığını hissetmesini sağlamaya, sağlık emekçileri olarak birlikte sesimizi yükseltmeye kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bilinmeli ki, bir sağlık çalışanına yapılan saldırı hepimize yapılmış gibi tepki bulmaya devam edecektir.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu