II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi

II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan aile hekimlerinin buluştuğu toplantının sonuç bildirgesinde aile hekimleri ve birinci basamak sağlık çalışanlarına dayatılan her türlü keyfi uygulamaya karşı ‘Cumartesi fazla çalışma’ dayatmalarında gösterilen  karşı duruş ve mücadelenin  bundan sonra da kararlıkla sürdürüleceği ilan edildi.

Sonuç bildirgesinin tam metni için tıklayınız