Özgürlük Ve Hürriyet Talebi İle Çıkılan Ve Demokrasi, Barış, İyi Hekimlik, Eşitlikçi Sağlık Hizmetlerine Evrilen Yolda 100. Yıl

Özgürlük Ve Hürriyet Talebi İle Çıkılan Ve Demokrasi, Barış, İyi Hekimlik, Eşitlikçi Sağlık Hizmetlerine Evrilen Yolda 100. Yıl

Bilindiği gibi, 14 Mart'ın öyküsü 1919 yılı Mart'ında İngilizlerin işgali altındaki İstanbul'da tıbbiyelilerin işgalcilere karşı tutum alışına dayanır. O günlerde tıbbiyeliler için itici güç; mesleğine, değerlerine ve yaşadığı topraklara duydukları güncel sorumluluk, bağlılık ve özgürlük talebidir. O günden bu yana yüz yıldır 14 Mart Tıp Bayramıdır. 
Sağlık alanındaki katlanarak büyüyen sorunların mücadelesini veren hekimlik meslek örgütleri, sendikalar gibi bizler de Ankara Tabip Odası olarak, sözüm ona düzenlemelere prim vermeksizin, taleplerimizin gerçekçi çözümlere ulaşması mücadelemizi sürdürecek, barış ve demokrasi taleplerimizden vazgeçmeden hep birlikte, 1919 yılında işgalcilere karşı duran, saraya karşı özgürlük ve hürriyet taleplerini haykıran tıbbiyeliler gibi sesimizi yükselteceğiz;
"100. Yılda bilimsel, ilerici ve özgürlükçü tıp uygulamaları için el ele"

Ankara Tabip Odası olarak değerli meslektaşlarımızın coşkumuza ortak olmasını diler, 14 Mart'ın 100. yılı etkinliklerinde birlikte olmaktan onur duyarız.

Ankara Tabip Odası

Yönetim Kurulu