Emek ve meslek örgütlerinden

Emek ve meslek örgütlerinden "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" vurgusu

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde emek ve meslek örgütlerinin kadın komisyonları ortak basın açıklaması düzenledi. Ankara Tabip Odası’nda 07 Mart 2019 Perşembe günü gerçekleştirilen açıklamaya Ankara Tabip Odası adına Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gülgün Kıran, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Filiz Ak, Diş Hekimleri Odası adına Dr. Serpil Yağan, ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Kadın Sekreterliği adına Nazan Karacabey katıldı.

Ortak açıklama Dr. Gülgün Kıran’ın açış konuşmasıyla başladı. Dr. Kıran; dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, ne yazık ki her dönemde ve pek çok toplumda sadece "kadın" olmaktan kaynaklanan ayrımcılığa ve şiddete uğradıklarına ve sosyal, siyasal ve ekonomik olarak en dezavantajlı kesimlerinden birini oluşturduklarına vurgu yaparak Ankara Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Veterinerler Odası Kadın Komisyonları  ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Kadın Sekreterliği olarak 8 Mart’ta "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"ne dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Dr. Filiz Ak tarafından yapılan ortak basın açıklamasında kadınların yaşamın her alanında eşit haklara sahip olma çabasının yüzyıllardır süren bir mücadele olduğu vurgulanarak bu yolda verilen zorlu mücadelenin ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine ilişkin kazanımların tarihçesini aktardı.

Bianet’in derlediği verileri paylaşan Dr. Ak 2018'de en az 255 kadının, aralarında üç bebeğin de olduğu en az 20 çocuğun ve cinayet sırasında kadınların yanında olan en az 39 erkeğin öldürüldüğünü belirtti. Son beş yılda öldürülen kadın sayısının 1371, yaralanan kadın sayısının da 2075 olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Filiz Ak “Ülkemizde bugün gelinen noktayı anlamak için şu verilere bakmak yeterli olmaktadır: Türkiye, 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi’ne göre ise, ne yazık ki 149 ülke içinde 130. sırada yer almaktadır” dedi.

Türk Tabipleri Birliği’nin 68. Büyük Kongresinde kabul ettiği, mesleğin tüm alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı anlayışı hayata geçirmeyi ve buna ilişkin faaliyetler yürütmeyi taahhüt eden “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi”nin de aynı zamanda hekimlerin ve tüm sağlıkçıların sağlıklı bir gelecek için de rehberi olacağını ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum olamayacağını vurgulayan Dr. Filiz Ak Toplumsal cinsiyete dayalı tüm göstergelerin iyileştirilmesini, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan hakların korunmasını, eksik olan düzenlemelerin acil olarak yerine getirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Toplumsal eşitlik olmadan toplumsal gelişme olmayacağının vurgusunu yapan Dr. Filiz Ak, belediyeler tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği stratejileri oluşturulmuş kadın dostu kentler talep ettiklerini ifade ederek basın açıklamasını bitirdi.

Basın açıklamasının tamamını okumak için tıklayınız.