Hekimliğin/Tıbbın İtibarsızlaştırılması başlıklı panel düzenlendi

Hekimliğin/Tıbbın İtibarsızlaştırılması başlıklı panel düzenlendi

Ankara Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu tarafından 14 Mart’ın 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Hekimliğin/Tıbbın İtibarsızlaştırılması başlıklı panel düzenlendi. Panel, 09 Mart 2019 Cumartesi günü Ankara Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu üyesi Dr. Benan Koyuncu yürüttü. Güvenlik soruşturmaları ve KHK’larla haksız-hukuksuz yere işinden edilen binlerce hekimin olmasının yanında işine devam eden hekimlerin de mesleğine yabancılaşmayla, tükenmeyle karşı karşıya olduğunu, şiddet olaylarıyla en çok asistan hekimlerin yüzleşmek zorunda kaldığını, bütün bunların sonucunda da TUS’ta cerrahi branşların tercihinde azalma olurken temel bilimlere yönelme olduğundan bahsedip sözü konuşmacılara bıraktı.

Avukat-Doktor İddamin Karahancı malpraktis konusunda temel kavramlardan, hekimlere açılan davalardaki artışlardan ve olası sonuçlarından oluşan bir sunum gerçekleştirdi.

Halk Sağlığı profesörü Doktor Nilay Etiler modern tıbba duyulan güvensizliğin alternatif tıbba yönelime neden olduğunu ve piyasa dinamiklerinin süreçteki etkilerini anlattı.

Gazeteci-Yazar, Halkla İlişkiler profesörü Doğan Tılıç medyada hekimlerin yer alma biçimlerinden, sağlık haberciliği konusundaki eksikliklerden bahsetti.

Farmakoloji profesörü Doktor Ersin Yarış da bilimsel kongrelerin giderlerinin kamu tarafından karşılanmamasının yarattığı sonuçlardan, ilaç şirketlerinin etkilerini en aza indirmenin yolu olarak kamu tarafından finanse edilen bilimsel araştırmaların öneminden bahsettiği konuşmasının sonunda panel soru cevap bölümleriyle sona erdi.