Bilkent Şehir Hastanesi Sorunları Açılmadan Başladı

Bilkent Şehir Hastanesi Sorunları Açılmadan Başladı

Hastanemi Kapatma Platformu Bilkent Şehir Hastanesi açılmadan yaşanan sorunlara düzenledikleri basın açıklamasıyla dikkati çektiler.

Ankara Tabip Odası’nda 11 Mart 2019 günü yapılan basın açıklamasına Hastanemi Kapatma Platformu bileşenlerinin yanında Bilkent Şehir Hastanesine taşınan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde işten çıkarılan sağlık çalışanları da katıldı.

Basın açıklaması öncesinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vedat Bulut, Hastanemi Kapatma Platformu olarak şehir hastaneleri gündeme geldiği günden bu yana yaşanabilecek olası sorunlar konusunda kamuoyunu bilgilendirdiklerini, sürecin başında öngördükleri bu sorunların birer birer ortaya çıkmaya başladığını aktardı.

14 Mart 2019 günü resmi açılışı yapılacak olan Bilkent Şehir Hastanesi açılmadan yaşanan sorunların aktarıldığı basın açıklamasını Hastanemi Kapatma Platformu sözcüsü Sakine Erdem okudu.

Erdem, kapatılan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 71 sağlık çalışanının işsiz bırakıldığını, her iki şehir hastanesinin hizmete girmesiyle bu sayının 6 bine ulaşacağını duyurdu.  Erdem sözlerini “mağduriyeti yaratanların mağduriyetlerin giderilmesi ve kamu yararını gözetmeleri açısından sorumlulukları olduğunu hatırlatmak isteriz.” diye sürdürdü.

Bilkent Şehir Hastanesinin mekansal büyüklüğünden ötürü hem hastaların hem sağlık çalışanlarının yaşayacakları zorluklara da işaret eden Erdem, 6 kamu hastanesinin toplanacağı Bilkent’te tek bir kreş bulunmamasına da dikkati çekti.

Her iki hastanenin Ankara’daki yatak kapasitesini sadece 150 yatak artıracağına işaret eden Erdem, Ankara’nın artan nüfusu, şehir dışından sağlık hizmeti almaya gelen hastalar ve sağlık turizmi için gelenler göz önüne alındığında 150 yatağın yeterli olmayacağını ve sırf bu nedenle bile hastanelerin kapatılmaması gerektiğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde laboratuar ve kan alma görevlerinde çalışan ancak hastanenin taşınmasıyla işsiz kalan 71 sağlık çalışanını temsilen toplantıya katılan sağlık çalışanları taşınma sürecinde işten çıkarılarak mağdur edildiklerini belirterek mağduriyetlerinin çözülmesini istediler.

Basın açıklaması Hastanemi Kapatma Platformu bileşenleri adına temsilcilerin söz almasıyla sürdü. Konuşmalarda, şehir hastanelerinin mekansal büyüklüğünün sağlık hizmeti almak için ideal olmadığı, hastanelerin iki merkeze toplanması yerine perifere yayılması gerektiği, ulaşım konusunda yaşanacak problemler için bir çözümün üretilmediği yinelendi.

 

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız